Ziekte, verzuim en verlof

Is uw kind eenmaal bij ons op school, dan kan het voorkomen, dat het moet verzuimen door ziekte, i.v.m. bezoek aan een specialist of bijvoorbeeld vanwege activiteiten die verband houden met uw geloofs- of levensovertuiging. In geval van afwezigheid van uw kind i.v.m. ziekte dient u ons te bellen tussen 8.15- 8.30 uur.

Het is belangrijk voor de school om te weten waar een kind is. Wanneer een kind zonder bericht afwezig is wordt er met thuis contact opgenomen Voor slechts enkele gebeurtenissen kunt u verlof krijgen, het gaat hierbij om een aantal nauwkeurig omschreven mogelijkheden.

Extra en bijzonder verlof

Er is een belangrijk verschil tussen verlof vanwege bijzondere omstandigheden (bijzonder verlof) en verlof om op vakantie te gaan buiten de schoolvakantie (extra verlof). Extra verlof is alleen mogelijk in speciale gevallen als het beroep van de ouders dit vereist.

Bijzonder verlof

Volgens de leerplichtwet kan bijzonder verlof worden verleend voor:

 • een verhuizing
 • wettelijke verplichtingen
 • een jubileum van familieleden (een dag)
 • ernstige ziekte of overlijden van familieleden ( duur in overleg)
 • andere situaties die buiten de wil van ouders en/ of leerling liggen
 • wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt hiervoor dat een dag per verplichting vrij wordt gegeven

Voorbeelden waarvoor geen verlof wordt verleend zijn:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben