Schooltijden

Sinds 1 september 2014 werken wij met het 5 gelijke dagen model. De schooldagen zijn van: 8.30-14.00 uur.

Wij hebben voor dit model gekozen omdat dit voor meer continuïteit en rust in de school zorgt.  Voor alle kinderen is er zo rond 10 uur de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Als school besteden we regelmatig aandacht aan gezonde voeding, we vinden het daarom ook erg prettig wanneer u daarmee rekening houdt.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om snoep, chocolade e.d. mee te geven voor in de pauze. Ook wanneer er een jarige is vragen we u om de traktatie ‘gezond’ te houden. De traktatie voor de leerkrachten kan dezelfde zijn als voor de kinderen.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben tussen 10.00 en 10.30 uur een kwartier pauze. Vanwege het aantal leerlingen hebben we de pauze gespreid in twee delen.

‘s Ochtends beginnen de lessen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur gaat de bel en mogen de kinderen naar binnen. Het is voor de schoolorganisatie van belang om op tijd te beginnen. Het is voor de leerkrachten lastig als er telkens kinderen te laat zijn.

We hebben ons onderwijs zo ingericht dat de leerlingen beginnen met lezen. Het kan ook zijn, dat de leerkracht het eerste half uur van de ochtend individuele instructie geeft of met kleine groepjes werkt. Op deze wijze zorgen we ervoor dat kinderen die extra aandacht nodig hebben ook inderdaad die aandacht krijgen. De bel gaat daarom om 5 minuten voor half 9, zodat de leerkracht om half 9 kan beginnen. Het is belangrijk om op tijd te kunnen beginnen en daarom is het ook echt de bedoeling dat de ouders de klas verlaten als de lessen beginnen. Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u het best na schooltijd komen. Mocht de leerkracht andere afspraken hebben, dan kunt u in elk geval even een afspraak maken dit kan via de mail of Parro. Voor schooltijd is er alleen tijd voor korte, dringende vragen.