Leesplezier op school

Om meer leeskilometers te maken, wordt er in alle groepen in het eerste half uur gelezen. Dit kan in boeken die de leerkracht bij de bibliotheek heeft uitgezocht, al dan niet samen met de kinderen, boeken die al in de klassenbibliotheek staan, maar ook boeken die de kinderen zelf meenemen van huis. Ook gaan alle groepen naar de bibliotheek, want elk kind heeft een bibliotheekpas .De leerlingen houden boekpromoties om hun boek aan te prijzen aan de rest van de klas.

Er worden verder activiteiten geboden om het lezen leuk te maken, want als kinderen positieve ervaringen opdoen tijdens het lezen, zullen ze een positievere leesattitude krijgen. Gedacht kan worden aan: tentjeslezen, knuffellezen en café lezen met een glaasje ranja en een koekje. We merken dat kinderen die veel en graag lezen een betere leesvaardigheid hebben en een beter leesbegrip.

Er wordt met grote regelmaat voorgelezen door de leerkracht en we zien dat kinderen dat (nog steeds) heel leuk vinden.