Leesplezier op school

Iedere ochtend beginnen we in de groepen 3 t/m 8 met een half uur LIST lezen. Het LIST lezen bieden we groepsdoorbroken aan zodat ieder kind zich op eigen niveau kan ontwikkelen.

De kinderen kiezen a.d.h.v. de 5 vinger regel boeken uit de schoolbibliotheek. Zo heeft ieder kind een boek wat hij of zij leuk vindt.

Elk schooljaar brengen alle groepen een bezoek aan de bibliotheek en zoeken hier nieuwe boeken uit die zij kunnen gebruiken bij de schoolthema’s. 

Er worden verder activiteiten geboden om het lezen leuk te maken, want als kinderen positieve ervaringen opdoen tijdens het lezen, zullen ze een positievere leesattitude krijgen. Gedacht kan worden aan: tentjeslezen, knuffellezen en café lezen met een glaasje ranja en een koekje. We merken dat kinderen die veel en graag lezen een betere leesvaardigheid hebben en een beter leesbegrip.

Er wordt met grote regelmaat voorgelezen door de leerkracht en we zien dat kinderen dat (nog steeds) heel leuk vinden.