Aanmelden | Wanneer je kind nog 4 moet worden

Beste oriënterende ouder(s)/verzorger(s)

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Veel ouders melden hun dochter/zoon ruim voor deze leeftijd aan. U kunt dit op onze school doen zo gauw uw kind drie jaar is.

De aanmelding op onze school gaat als volgt:

  • U maakt een telefonische afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek, waarbij uw dochter/zoon aanwezig mag zijn.
  • In dit gesprek geeft de directeur een toelichting over de werkwijze van onze school, u krijgt een rondleiding en eventuele vragen worden beantwoord. Van te voren heeft u reeds de schoolgids digitaal ontvangen, zodat u al veel informatie over de school heeft en hier gerichte vragen over kun stellen.
  • Na afloop ontvangt u de papieren versie van de schoolgids en een inschrijfformulier.

 

Na de definitieve inschrijving verloopt de verdere gang van zaken als volgt:

  • Uw kind staat definitief ingeschreven als het ondertekende inschrijfformulier volledig is ingevuld. Door het tekenen van het inschrijfformulier stemt u in en bent u op de hoogte van het beleid zoals dat in de schoolgids en eventueel het inschrijfformulier is geformuleerd. Ook dient u een kopie van het sofi-nummer aan te leveren.
  • U ontvangt van ons een emailbevestiging, waarin tevens wordt vermeld op welke datum en in welke groep uw kind kan starten.
  • Uiterlijk 6 weken voor de vierde verjaardag wordt u door de groepsleerkracht gebeld om een afspraak te maken voor een gesprek. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroepen.
  • Uw zoon/dochter krijgt de gelegenheid om eerst enkele dagdelen (max. 5) kennis te komen maken met de groep en de juf, zodat ze al wat kunnen wennen. Samen maakt u hiervoor de afspraken.
  • De dag ná de vierde verjaardag is vervolgens de eerste schooldag.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande knop.