Hagenweetjes

Algemene muzikale vorming

In het kader van de Bredeschool-activiteiten heeft groep 4 Algemene Muzikale Vorming onder schooltijd door een leerkracht van de muziekschool. Op deze manier willen we proberen om alle kinderen intensief in aanraking te brengen met muziek. Na deze kennismaking met AMV kunnen de kinderen het tweede jaar verder gaan, maar dan na schooltijd en op een andere locatie en tegen betaling.

Gevonden voorwerpen

Deze worden verzameld in de stalen bakken ‘gevonden voorwerpen’ in de hal. Wat niet wordt opgehaald, gaat daarna in de kledingcontainer van de school. Deze wordt regelmatig leeggehaald.

Gymnastiek

Op maandag en donderdag hebben de groepen 3 tot en met 8 gym. Hiervoor dienen ze aparte sportkleding te dragen. Voor alle leerlingen geldt: gymkleding, gymschoenen en handdoek, eventueel met badslippers voor het douchen of opfrissen. Leerlingen met lange haren (jongens en meisjes) moeten een elastiekje meenemen om de haren vast te maken tijdens de gymles. Wij verzoeken u om op gymtassen en schoenen de naam van uw kind te zetten. De kleuters gymmen één keer per week in de gymzaal. Zij hoeven hiervoor geen gymkleren mee te nemen. In het begin van het schooljaar nemen de kleuters van thuis gymschoenen mee voor de gymles. Deze schoentjes blijven op school.

Jassen

Zorg er voor dat er een goede lus aan de jas zit. Er liggen nu vaak jassen op de grond waar overheen gelopen wordt. Ook voor jassen geldt: zet er een naam in.

Kleding inzamelen

De school verzamelt kleding en schoenen. Het gehele schooljaar kunt u dit deponeren in de kledingcontainer naast de fietsenstalling bij de ingang aan de Heuthorststraat. De school krijgt een klein bedrag als de container wordt geleegd, de rest gaat naar een goed doel: Pax Kinderhulp.

Jeugdgezinswerker

Aan onze school zijn twee jeugdgezinswerkers gekoppeld vanuit Buurtplein. Zij zijn iedere week op school aanwezig voor vragen met betrekking tot opvoeding. Ze denken graag met u mee. Mocht u willen weten wanneer ze er zijn, informeer dan even op school.

Parkeeroverlast

Graag willen we u verzoeken om niet te parkeren bij de hoofdingang van de school. Het is ook niet de bedoeling om voor opritten in de Bloemersstraat te parkeren. Dit zorgt voor overlast bij de aanwonenden. Ook ontstaan er voor kinderen en ouders gevaarlijke situaties bij het naar school en uit school gaan. In verband met de geringe parkeermogelijkheden verzoeken we om zoveel mogelijk de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. Ouders kunnen dan hun fiets voor het hek parkeren. 

Sparen voor schoolkamp en schoolreis

Ieder jaar zijn deze activiteiten in ons schoolprogramma opgenomen. De school vraagt daarvoor een evenredige bijdrage van de ouders. De kosten van deze evenementen kunnen nog wel eens variëren. U krijgt derhalve enkele weken voor een reis of kamp een betalingsbrief, om per omgaande het gevraagde bedrag te voldoen bij de leerkrachten of nog liever te storten op de rekening van school. Van te voren krijgt u hier altijd eerst nog informatie over, via mail of het is staat in onze weekmail.

Wilt u gebruik maken van de meedoenarrangement vraag dan informatie bij de adminstratie van onze school.