Hagenweetjes

Algemene muzikale vorming

In het kader van de Bredeschool-activiteiten heeft groep 4 Algemene Muzikale Vorming onder schooltijd door een leerkracht van de muziekschool. Op deze manier willen we proberen om alle kinderen intensief in aanraking te brengen met muziek. Na deze kennismaking met AMV kunnen de kinderen het tweede jaar verder gaan, maar dan na schooltijd en op een andere locatie en tegen betaling.

Gevonden voorwerpen

Deze worden verzameld in de stalen bakken ‘gevonden voorwerpen’ in de hal. Elke eerste maandag van de maand worden de gevonden voorwerpen op een tafel uitgespreid. Wat daarna nog over is, gaat in de kledingcontainer van de school. Deze wordt regelmatig leeggehaald.

Gymnastiek

Op dinsdag en donderdag hebben de groepen 3 tot en met 8 gym. Hiervoor dienen ze aparte sportkleding te dragen. Voor alle leerlingen geldt: gymkleding, gymschoenen en handdoek, eventueel met badslippers voor het douchen. Leerlingen met lange haren (jongens en meisjes) moeten een elastiekje meenemen om de haren vast te maken tijdens de gymles. Wij verzoeken u om op gymtassen en schoenen de naam van uw kind te zetten. Na schooltijd blijven vaak gymspullen in de gangen liggen. Aan het eind van de week gaan deze in de bak van de gevonden voorwerpen als er geen naam op staat. De kleuters gymmen één keer per week in de gymzaal. Zij hoeven hiervoor geen gymkleren mee te nemen. In het begin van het schooljaar nemen de kleuters van thuis gymschoenen mee voor de gymles. Deze schoentjes blijven op school.

Jassen

Zorg er voor dat er een goede lus aan de jas zit. Er liggen nu vaak jassen op de grond waar overheen gelopen wordt. Ook voor jassen geldt: zet er een naam in.

Kleding inzamelen

De school verzamelt kleding en schoenen. Het gehele schooljaar kunt u dit deponeren in de kledingcontainer naast de fietsenstalling bij de ingang aan de Heuthorststraat. De school krijgt een klein bedrag als de container wordt geleegd, de rest gaat naar een goed doel: Pax Kinderhulp.

Opvoedingsondersteuning

De Bredeschoolontwikkeling in wijk Noord heeft ons de mogelijkheid gegeven dat dat de buurtcoach Tom Aalbers iedere week op dinsdagochtend bij ons op school komt. Ouders kunnen terecht met vragen over de opvoeding van hun kind. Hij is aanwezig op dinsdagochtend van 8.15-9.00 uur. Ook voor vragen over de opvoeding van oudere kinderen kunt u bij haar terecht.

Parkeeroverlast

Graag willen we u verzoeken om niet te parkeren bij de hoofdingang van de school. Het is ook niet de bedoeling om voor opritten in de Bloemersstraat te parkeren. Dit veroorzaakt overlast en ergernis bij de aanwonenden. Ook ontstaan er voor kinderen en ouders gevaarlijke situaties bij het naar school en uit school gaan. In verband met de geringe parkeermogelijkheden verzoeken we om zoveel mogelijk de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. Ouders kunnen dan hun fiets voor het hek parkeren. De werkgroep Verkeersouders van Hagen houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school. Regelmatig kunt u in de weekmail of op de website lezen waar ze zich mee bezig houden.

Sparen voor schoolkamp en schoolreis

Ieder jaar zijn deze activiteiten in ons schoolprogramma opgenomen. De school vraagt daarvoor een evenredige bijdrage van de ouders. De kosten van deze evenementen kunnen nog wel eens variëren. U krijgt derhalve enkele weken voor een reis of kamp een betalingsbrief, om
per omgaande het gevraagde bedrag te voldoen bij de leerkrachten of nog liever te storten op de rekening van school. Alle kinderen kunnen iedere maandag sparen. Op deze wijze valt het eindbedrag mee en leren kinderen te sparen voor iets leuks. Dit schooljaar wordt er weer een schoolreisje georganiseerd. De kosten daarvoor zijn waarschijnlijk rond de 25 euro. Groep 8 gaat eind mei naar Ameland. De kosten. daarvoor zijn ongeveer 125 euro.