Hagen de school van nu voor de maatschappij van later.

Wij streven naar:

  • een effectieve inspirerende leeromgeving met hoge verwachtingen, waar leerlingen zich gelukkig, gewaardeerd en veilig voelen.
  • een school die een afspiegeling is van haar omgeving, waarbij diversiteit wordt verwelkomd.
  • een goede, stimulerende en ondersteunende relatie met ouders om zo samen een belangrijke rol te spelen in het creëren van een goed toekomstperspectief voor ieder kind.
  • leerlingen die zelfverzekerde en verantwoordelijke burgers worden en de op Hagen opgedane kennis en ervaringen kunnen inzetten voor hun verdere ontwikkeling.