Leren met plezier

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.

Om dit te bereiken:

  • Hebben wij aandacht voor ieder kind
  • Leren wij kinderen hoe ze met anderen om moeten gaan
  • Zorgen wij voor een veilige omgeving

Onderwijs op OBS Hagen

Lezen, taal en rekenen zijn belangrijke vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. We proberen voor alle leerlingen een stevige basis te leggen. 

Hierbij gaan we uit van passend onderwijs.

We bieden extra hulp en uitleg bij de basisstof als dat nodig is. En ook aan kinderen die baat hebben bij meer uitdaging van de leerstof. 

De gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde school en het vignet Bewegen behaald.

Naast de vaste gymlessen is er veel aandacht voor extra beweging en stimuleren wij het gezond eten en drinken op school.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen.

Op  zoek naar een basisschool voor uw kind?
Kom dan naar OBS Hagen en wij laten u zien dat u hier aan het goede adres bent. Onze slogan:

 “ De school van nu voor de maatschappij van later”

geeft in één zin weer, waar wij voor staan. Samen met u als ouders willen we voor al onze leerlingen een stevige basis  leggen voor de verdere ontwikkeling van uw kind na de basisschoolperiode. 

Alle medewerkers van Hagen vinden dat de kinderen met plezier naar school moeten gaan. We weten dat leren een weg is van vallen en opstaan, maar vinden staan en opvallen ook belangrijk.

De sfeer van onze school laat zich moeilijk op papier zetten en die sfeer is misschien wel het belangrijkste argument om uw zoon of dochter bij ons op school Hagen in te schrijven.

Wilt u meer weten over onze school maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Aarzel niet om te bellen, te mailen of te appen om een afspraak te maken. U ontvangt voorafgaand aan het gesprek digitaal onze schoolgids, waarin al veel te lezen is over onze school. 

Groet,

Michel Raddatz
Directeur
06-30413947

michelraddatz@ijsselgraaf.nl                      OBS Hagen 0314-390857