Kanjertraining

De kanjertraining richt zich op alle kinderen, maar vooral op de kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Kinderen die sociaal onhandig zijn, zich terugtrekken, slecht vriendschap kunnen sluiten of juist grensoverschrijdend en opdringerig zijn. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld gepest worden of zelf pesten, onzeker of agressief zijn. Kinderen, en vaak ook hun ouders, kunnen zich daar ongelukkig bij voelen. Het belangrijkste doel van de kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De training geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. Ze leert hen te stoppen met treiteren en pesten.

Hierbij staan de volgende regels centraal:

  • We helpen elkaar.
  • We vertrouwen elkaar.
  • We spelen niet de baas.
  • We lachen elkaar niet uit.
  • We doen niet zielig.

Het principe van de kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

Pestvogel

(zwarte pet):

uitdager, hork en pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Aap

(rode pet):

grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Konijn

(gele pet):

te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger

(witte pet):

zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen en aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Pestprotocol

Wat pesten is, weet iedereen en toch is het voor iedereen anders; wat voor de één pesten is, vindt de ander een geintje of plagen. Pesten kan op allerlei manieren plaatsvinden, schoppen, slaan, schelden, dreigen, enz. Een nieuwe, voor school vaak ongrijpbare vorm, is digitaal pesten (via mail). Je gepest voelen is ter beoordeling aan het slachtoffer: ‘iemand gaat over jouw grenzen’.

Pesten is echter zelden een individueel probleem maar vaker een groepsgebeuren. School Hagen wil graag een pestvrije school zijn en zorgen voor een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Om dat te bereiken en te handhaven dient een voortdurend actief beleid te worden gevoerd, waarin alle partijen worden betrokken.

In dit beleid neemt het programma ‘Kanjertraining’ een belangrijke plaats in. ‘De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn leidend voor hoe we met elkaar omgaan’.