Kanjertraining

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Het belangrijkste doel van de kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjerlessen geven de kinderen handvatten in sociale situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. 

Hierbij staan de volgende vijf uitgangspunten centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 

Op school ziet u deze uitgangspunten op de kanjerafsprakenposters. De kleuren verwijzen naar de petten.

St Bernardus - SIKO > De School > Leerlingenzorg …”><span style=

Pestprotocol

Wat pesten is, weet iedereen en toch is het voor iedereen anders; wat voor de één pesten is, vindt de ander een geintje of plagen. Pesten kan op allerlei manieren plaatsvinden, schoppen, slaan, schelden, dreigen, enz. Een nieuwe, voor school vaak ongrijpbare vorm, is digitaal pesten. (social media) Je gepest voelen is ter beoordeling aan het slachtoffer: ‘iemand gaat over jouw grenzen’.

Pesten is echter zelden een individueel probleem maar vaker een groepsgebeuren. School Hagen wil graag een pestvrije school zijn en zorgen voor een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Om dat te bereiken en te handhaven dient een voortdurend actief beleid te worden gevoerd, waarin alle partijen worden betrokken.

In dit beleid neemt het programma ‘Kanjertraining’ een belangrijke plaats in. ‘De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn leidend voor hoe we met elkaar omgaan’.