Wat is coöperatief leren?

Op Hagen zetten we coöperatief leren in.

Hierbij wordt de groep gesplitst in kleinere groepjes. Ze werken geordend samen aan een bepaalde opdracht. Het doel is voor iedereen gelijk.
Hierbij is het belangrijk dat je elkaar stimuleert, rekening houdt met elkaar, van elkaar leert en natuurlijk actief meedoet. Of je het nu moeilijk vindt of het goed snapt, samen kom je tot de oplossing.

Je kunt coöperatief leren inzetten of leergebied, maar ook op sociaal gebied.
Als je elkaar beter kent, werk je beter samen en kun je ook samen beter spelen. Samen met de kanjertraining leren de kinderen respect voor elkaar te hebben. Je mag anders zijn en heb oog voor elkaars talenten.