ICT & Verrijking

ICT op school Hagen

Inmiddels is ICT op onze school niet meer weg te denken. Elke klas heeft een touchscreenbord en vanaf groep 3 heeft elke leerling een eigen tablet. Bij de kleuters gebruiken we Ipads en 21 inch monitoren.

Wij maken gedurende dag gebruik van digitale middelen,  zo kunnen de kinderen het onderwijs op Hagen op hun eigen niveau en tempo volgen.
Inmiddels vragen wij op school ons niet meer af hoe we ICT in de klas gaan inzetten, maar is dit verweven in het lesprogramma.

Wat houdt dat nu precies in?
  • Ieder kind heeft een eigen account met een eigen inlogcode van Microsoft Office 365 
  • De  adaptieve verwerking en gepersonaliseerd eigen taken van Rekenen gaat digitaal via gynzy. Wij houden achter de schermen de resultaten bij en reageren direct op kinderen, wanneer ze de sommen niet begrijpen. 
  • Daarnaast maken we gebruik van verschillende platformen namelijk van Basispoort en Gynzy:   – digibordsoftware van de  methodensoftware voor de kinderen – extra oefenstof op gebied van rekenen, spelling, grammatica en woordenschat.
  • Mediawijsheid 
  • Programmeren
  • Informatie opzoeken op het internet.
  • Microsoft Teams wordt nu actief ingezet en bijgehouden. 
  • LOVS toetsen nemen we digitaal af .
  • Parro – de communicatie App tussen ouder en leerkracht. 
  • Parnassys is ons leerlingvolgsysteem 

Samen met de ICT werkgroep zorgen we ervoor dat we meegaan met vernieuwingen en laten wij ons bijscholen, in teamverband of individueel.  De IPON wordt door ons jaarlijks bezocht. 

Verrijkingsgroep

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Op Hagen vinden we het belangrijk om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Niet alleen aan kinderen die wat extra hulp en uitleg  bij de basisstof nodig hebben, maar ook aan kinderen die meer uitdaging, verrijking, van de leerstof nodig hebben.

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op vrijdagochtend ‘verrijking’. Anderhalf uur in de week werken deze leerlingen samen aan uiteenlopende projecten, onder leiding van juf Annemarie.

Hoe komt een kind in de verrijkingsgroep?

Na het afnemen van de citotoetsen in januari en juni signaleert de leerkracht de kinderen met I- scores ( in principe op alle gebieden). Samen met de IB’er wordt bekeken of deze kinderen behoefte hebben aan meer uitdaging.

Is dat het geval dan worden ze bij Annemarie aangemeld voor de verrijkingsgroep.

Meerdere keren per jaar kan er worden ingestroomd.

Blijft een kind dan altijd in de verrijkingsgroep?

Na het opnieuw afnemen van de citoscores en na het bekijken van de resultaten in de klas, wordt samen met de IB’er bekeken of een kind nog steeds in de verrijkingsgroep kan blijven. Het kan dus zijn dat een kind dat in de verrijking zit en bij de Cito-toetsen mindere scores behaalt, weer uit de verrijking gaat.

Annemarie maakt ook een rapport van het functioneren in de verrijkingsgroep en zij bekijkt ook of een kind geschikt is om in de verrijkingsgroep te blijven en gaat hierover in overleg met de IB’er.

Wat wordt er gedaan in de verrijkingsgroep?

In de verrijkingsgroep werken we aan thema’s, onderwerpen , die in de klas wat minder snel aan de orde komen. De onderwerpen worden breed gekozen , zodat er veel verschillende thema’s aan de orde komen.