Peuterspeelgroep Klein Hagen

Vanaf augustus 2016 zijn we gestart in ons gebouw ook met een eigen peuterspeelgroep: Klein Hagen.

Klein Hagen valt onder de Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf, opgericht door de Stichting IJsselgraaf, waaronder ook onze school valt. Door deze samenwerking lopen peuteropvang en basisonderwijs voor de kinderen heel natuurlijk in elkaar over. De directeur van onze school, Michel Raddatz, is ook directeur van Klein Hagen.

Voor Spelenderwijs is het belangrijk dat elk kind zich prettig en gewaardeerd voelt. Er is ruimte voor elk kind, ieder met een eigen ontwikkeling, met een eigen manier en een eigen tempo.

Het woord ‘samen’ is veelzeggend voor de aanpak. De kinderen worden gestimuleerd om op een goede manier met elkaar om te gaan. Ze leren rekening te houden met verschillen en om andere culturen en overtuigingen te respecteren. Kinderen krijgen alle ruimte om te spelen, te leren en te groeien. Niet voor niets is gekozen voor de naam Spelenderwijs.

Uw kind is welkom vanaf 2,5 jaar en kan op de peuteropvang blijven tot het 4 jaar is en naar de basisschool gaat. Om gebruik te kunnen maken van de peuteropvang kunt u een inschrijfformulier vragen bij de schooldirecteur, Michel Raddatz of de locatieleider, Annemarie Heitink. Zij kunnen u alles vertellen over hoe inschrijving en plaatsing in zijn werk gaan.

Voor meer informatie of voor het inschrijven van uw kind verwijzen wij u graag naar de website van Spelenderwijs.